Mineraler och kosttillskott

I naturen lever många räkor i vatten vars värden inte ens är i närheten av kranvattnets, särskilt som kranvatten inte alltid är likadant beroende på region. Med mineralsalter från Salty Shrimp och Mineral Liquid GlasGarten kan vi nu producera vatten som lämpar sig för räkor när som helst och var som helst. Dessa salter innehåller alla mineraler och spårämnen som behövs för en sund biofilm och skapar därmed ett gynnsamt klimat för räkor, andra ryggradslösa djur och även fiskar. De rörs helt enkelt om i osmosvatten, demineraliserat (avjoniserat) vatten eller regnvatten som filtrerats med aktivt kol enligt anvisningarna på förpackningen. Alla mineralsalter blandas alltid utanför akvariet. Om vissa partiklar inte löses upp helt bör de ändå tillsättas i akvariet. Vid blandning är det lämpligt att kontrollera med en konduktivitetsmätare.

I naturen lever många räkor i vatten vars värden inte ens är i närheten av kranvattnets, särskilt som kranvatten inte alltid är likadant beroende på region. Med mineralsalter från Salty Shrimp... läs mer »
Stäng fönstret
Mineraler och kosttillskott

I naturen lever många räkor i vatten vars värden inte ens är i närheten av kranvattnets, särskilt som kranvatten inte alltid är likadant beroende på region. Med mineralsalter från Salty Shrimp och Mineral Liquid GlasGarten kan vi nu producera vatten som lämpar sig för räkor när som helst och var som helst. Dessa salter innehåller alla mineraler och spårämnen som behövs för en sund biofilm och skapar därmed ett gynnsamt klimat för räkor, andra ryggradslösa djur och även fiskar. De rörs helt enkelt om i osmosvatten, demineraliserat (avjoniserat) vatten eller regnvatten som filtrerats med aktivt kol enligt anvisningarna på förpackningen. Alla mineralsalter blandas alltid utanför akvariet. Om vissa partiklar inte löses upp helt bör de ändå tillsättas i akvariet. Vid blandning är det lämpligt att kontrollera med en konduktivitetsmätare.

1 från 3
1 från 3

Mjukt vatten

Många räkor från södra Kina, däribland de populära bi- och tigerräkorna ( Caridina logemanni, Caridina mariae ) samt humledräkorna av släktena Paracaridina och Caridina och de olika varianterna av Caridina cantonensis, t.ex. Aura Blue och Tangerine Tiger, kommer från mycket mjukt, svagt surt vatten. I biotoperna mäter man vanligtvis en total hårdhet och en karbonathårdhet på noll och ett pH-värde på 5,5-6,5. Förr trodde man att KH-värdet i akvariet måste vara minst tre för att förhindra att syran sjunker. Med mineralsaltet Bee Shrimp Mineral GH+ från Salty Shrimp är det möjligt att ha en KH på nästan noll i akvariet, eftersom detta salt buffrar pH-värdet på 5,5-6,5, vilket är bekvämt för mjukvattenräkor. Detta kan ha en mycket gynnsam effekt på räkornas hälsa och reproduktion.


Hårt vatten

Men även räkor som föredrar hårdare vatten kan ha problem med kranvatten. Alla värden som är relevanta för räkor kan inte mätas med de tester som vanligtvis används inom akvaristik. I vissa fall har kranvattnet en ogynnsam sammansättning beroende på region och har till exempel för höga nitratvärden, vilket kan leda till problem med skalning av räkor. Även när man håller räkor av släktet Neocaridina, som anses vara mindre krävande, kan det därför vara tillrådligt att salta osmosvatten, avjoniserat vatten eller regnvatten som filtrerats genom aktivt kol med lämpligt mineralsalt GH/KH+ från Salty Shrimp.
Ett lämpligt salt har också utvecklats för fiskar i form av AquariumMineral GH/KH+.

 

Mineraler för Sulawesi räkor

Räkor från de gamla sjöarna på Sulawesi, såsom sötvattenskardinalsräkan Caridina dennerli eller guldfläckräkan Caridina spinata, kan i 99 procent av fallen inte hållas i kranvatten och kan definitivt inte förökas. För dem har mineralsalterna från Salty Shrimp, Sulawesi Mineral 7.5 och 8.5, som är speciellt framtagna efter analys av vattnet från Malili Sea System, visat sig vara absolut effektiva.


Vattenrening

White Mineral Powder och Crusta Mineral ger värdefulla spårämnen och mineraler, liksom Nano Crusta från JBL och Bee Balls från Borneo Wild. Black Powder SE/Fulvin från Salty Shrimp tillför humusämnen till vattnet som binder föroreningar, buffrar pH-värdet och skyddar räkornas och fiskarnas slemhinnor.


Salty Shrimps Easy Filter Powder binder också föroreningar. Det är mycket enkelt att göra ett flytande filtermedium som avlägsnar föroreningar och lagrar växtnäring.

Senast visad
Shopware Agentur  six-media.de