Formulär för avbokning

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportör, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Garnelio.de, ägare Farschad Farhadi, Fürstenwalderweg 7, 68309 Mannheim, telefon 0621/43714786, e-post: info@garnelio.de) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade blanketten för återkallelse för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du återkallar detta avtal ska vi utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du har återkallat detta avtal återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss). För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först Du måste returnera eller överlämna varorna till Garnelio, Fürstenwalderweg 7 , 68309 Mannheim oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar efter den dag då du meddelar oss om att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar.

Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att inspektera varornas skick, egenskaper och funktion.

Senast visad
Shopware Agentur  six-media.de