Rätt till ångerrätt

Avbokningspolicy och avbokningsformulär

Konsumenter har rätt till ångerrätt enligt följande bestämmelser, varvid en konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet:

A. Avbokningspolicy

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportör, har eller har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (NatureHolic GmbH, Fürstenwalderweg 7, 68309 Mannheim, Tyskland, tfn: 0612/43714786, e-post: info@garnelio.de) genom en tydlig förklaring (t.ex. brev eller e-post som skickas med posten) om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan använda den bifogade förlagan till återkallelseblankett för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du häver detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss).vi kommer att ersätta dig omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du har sagt upp avtalet. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut.

Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning konsumenten själv väljer eller bestämmer eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov.

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas.

Ångerrätten upphör i förtid vid avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att återlämna om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

Ångerrätten upphör i förtid vid avtal om leverans av varor om dessa på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen.

Allmänna anteckningar

1) Undvik skador och föroreningar på varorna. Vänligen returnera varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och med alla förpackningsdelar. Använd vid behov en skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har kvar originalförpackningen ska du använda en lämplig förpackning för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot transportskador.
2) Vänligen returnera inte varorna till oss med fraktinsamling.
3) Observera att de ovan nämnda punkterna 1-2 inte är en förutsättning för att ångerrätten ska kunna utövas effektivt.

B. Avbeställningsblankett

Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka den här blanketten.

Till

NatureHolic GmbH
Fürstenwalderweg 7
68309 Mannheim
Tyskland
E-post: info@garnelio.de

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*) ____________ / mottagna den (*) __________________

________________________________________________________
Konsumentens namn

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast om det rör sig om ett pappersmeddelande)

_________________________
Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

Senast visad
Shopware Agentur  six-media.de