Äggbärande dvärggräfthonor av olika arter

Hona räkor som redan bär på ägg ger genast en stor genetisk mångfald till gruppen. Naturligtvis bör inte ens en dräktig honräka hållas ensam, eftersom den är ett gruppdjur och behöver sällskap av andra räkor. En hona som tillhör den specialiserade reproduktionstypen bär mellan 15 och 45 ägg under buken, beroende på art och storlek. De relativt stora äggen kläcks till räklarver som är livskraftiga i sötvatten och som efter en eller två skalningar liknar den stora räkan i alla detaljer.

 

Hona räkor som redan bär på ägg ger genast en stor genetisk mångfald till gruppen. Naturligtvis bör inte ens en dräktig honräka hållas ensam, eftersom den är ett gruppdjur och behöver sällskap av... läs mer »
Stäng fönstret
Äggbärande dvärggräfthonor av olika arter

Hona räkor som redan bär på ägg ger genast en stor genetisk mångfald till gruppen. Naturligtvis bör inte ens en dräktig honräka hållas ensam, eftersom den är ett gruppdjur och behöver sällskap av andra räkor. En hona som tillhör den specialiserade reproduktionstypen bär mellan 15 och 45 ägg under buken, beroende på art och storlek. De relativt stora äggen kläcks till räklarver som är livskraftiga i sötvatten och som efter en eller två skalningar liknar den stora räkan i alla detaljer.

 

1 från 3
1 från 3

Äggbärande dvärgrejhonor tillhör ofta släktet Neocaridina, ofta Neocaridina davidi eller Neocaridina palmata, dvs. Red Fire, Yellow Fire, Orange Fire, Blue Dream, Blue Velvet, Green Jade, Carbon Rili, Red Rili, Orange Rili, Yellow Rili, Red Sakura, Bloody Mary, Black Sakura, Orange Sakura, Blue Jelly, White Pearl och alla de andra.
Men även dräktiga honor av andra dvärgrejarter, t.ex. humlerekor (Caridina eller Paracaridina sp.), dräktiga honor av blue bee (Paracaridina sp.) och dräktiga Caridina babaulti (regnbågsräkor och giftgrönsträkor) är ett bra sätt att få mängder av sötvattensräkor till ett rimligt pris inom en relativt kort tid och att öka räkpopulationen i akvariet

När de unga räkorna kläcks i akvariet behöver de inte vänja sig vid olika vattenvärden, utan kan börja direkt. Ofta är dessa djur då mycket bättre anpassade till förhållandena i akvariet och har mycket mindre problem än äldre räkor som måste flyttas.

Eftersom dvärgrejornas honor har parats med hanar som med stor sannolikhet inte kommer att finnas i den grupp av räkor som du har skaffat, får du en tydlig genetisk mångfald i ditt startbestånd och kan på så sätt bredda din räkodling redan från början - vilket effektivt förhindrar genetisk utarmning och inavel. Räkor känner sig alltid säkrare i en grupp och behöver sällskap av artfränder. Med äggbärande dvärgrejhonor blir gruppen betydligt större redan efter några veckor - ytterligare en fördel! På så sätt får du snart en fin avelsgrupp för räkodling.

Sötvattensräkor som tillhör den specialiserade fortplantningstypen bär omkring 15 till 45/50 ägg under buken, som fästs på simbåsen, beroende på storleken på honräkan och på släktet och arten. Efter en dräktighetsperiod på fyra till sex veckor släpper honorna sina ungar från äggen. De unga räkorna är omedelbart livskraftiga på egen hand och kan börja odlas i akvariet. Vuxna och subadulta räkor brukar inte ge sig på avkomman. Eftersom babyräkorna i början tappar sitt skinn dagligen behöver de mycket energi. De får detta från ett specialfoder för unga räkor, t.ex. NatureHolic Babyfeed. Det är också viktigt att erbjuda många gömställen i form av lövblad, fina växter och mossor samt lite detritus på substratet. Många räkor är ostadiga och rör sig inte långt från den plats där de kläcktes. Med en speciell uppfödningsmat eller dammfoder som lämpar sig för babyräkor får alla djur något från den plats där de sitter.

Om det finns räkor i akvariet bör du vara särskilt försiktig när du byter vatten så att inga unga djur sugs ut. En bit filtersvamp över sugslangen gör ett bra jobb här.

Senast visad
Shopware Agentur  six-media.de