Uppgiftsskydd

Integritetspolicy

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvariga personen

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tack för ditt intresse. Nedan informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter i detta sammanhang är alla uppgifter som gör att du kan identifieras personligen.

1.2 Den person som ansvarar för databehandlingen på denna webbplats enligt den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO) är NatureHolic GmbH, Fürstenwalderweg 7, 68309 Mannheim, Tyskland, tel.: 0612/43714786, e-post: info@garnelio.de. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i webbläsarens rad.

2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade serverloggfiler). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Behandlingen utförs i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna lämnas inte vidare och används inte på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) Kakor

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det är små textfiler som lagras på din terminal. En del av de cookies vi använder raderas när webbläsarsessionen är slut, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din slutenhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (så kallade permanenta cookies). Om cookies sätts upp samlar de in och bearbetar viss användarinformation, t.ex. webbläsar- och lokaliseringsdata samt IP-adressvärden i individuell omfattning. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, som kan variera beroende på cookien. Hur länge respektive cookie lagras kan du se i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. för att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter även behandlas av enskilda cookies som används av oss, sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO antingen för att fullgöra avtalet, i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO, eller för att skydda personuppgifter. a DSGVO vid samtycke eller i enlighet med artikel 6.1 f DSGVO för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidbesöket.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och kan besluta individuellt om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Krom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

4) Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in när du använder ett kontaktformulär kan du se på respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och för den tekniska administrationen i samband med detta. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i DSGVO. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att frågan i fråga har klarlagts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade skyldigheter att behålla uppgifter som strider mot detta.

5) Behandling av uppgifter vid öppnandet av ett kundkonto och för avtalsbehandling

I enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att fullgöra ett avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personens adress ovan. Vi lagrar och använder de uppgifter som du har lämnat för att kunna behandla avtalet. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi har reserverat oss för en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifterna.

6) Kommentarfunktion

Inom ramen för kommentarsfunktionen på denna webbplats kommer förutom din kommentar även uppgifter om tidpunkten då kommentaren skapades och det kommentarnamn du har valt att lagras och publiceras på denna webbplats. Dessutom loggas och lagras din IP-adress. Lagringen av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och om personen i fråga gör intrång i tredje parts rättigheter genom att publicera en kommentar eller publicerar olagligt innehåll. Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig om en tredje part anser att ditt publicerade innehåll är olagligt. Den rättsliga grunden för lagringen av dina uppgifter är artikel 6.1 b och f i DSGVO. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part anser att de är olagliga.

7) Användning av kunduppgifter för direkt marknadsföring

7.1 Anmälan till vårt nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. De enda obligatoriska uppgifterna för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de kommer att användas för att vända sig till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi endast skickar ett nyhetsbrev till dig när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Vi skickar sedan ett bekräftelsebrev till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi den IP-adress som din Internetleverantör (ISP) har angett samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du anmäler dig till nyhetsbrevet används uteslutande för att vi ska kunna rikta reklam till dig via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen som nämns i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att dina uppgifter används vidare eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter på ett sätt som går utöver detta och som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

7.2 Utskick av nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig e-posterbjudanden om liknande varor eller tjänster som du redan har köpt från vårt sortiment. I enlighet med § 7 (3) i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) behöver vi inte inhämta ditt separata samtycke för detta. I detta avseende sker databehandlingen endast på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Om du ursprungligen har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka några e-postmeddelanden till dig. Du har rätt att när som helst och med verkan för framtiden motsätta dig användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål genom att meddela den ansvariga person som anges i början. Detta kommer endast att medföra överföringskostnader för dig i enlighet med grundtaxorna. När du har mottagit din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att upphöra omedelbart.

8) Behandling av uppgifter för orderbehandling

8.1 I den mån det är nödvändigt för att behandla avtalet för leverans- och betalningsändamål kommer de personuppgifter som vi samlar in att lämnas vidare till det uppdragsgivna transportföretaget och det uppdragsgivna kreditinstitutet i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO.

Om vi är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, behandlar vi de kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress) som du har angett vid beställningen för att personligen informera dig på lämpligt sätt (t.ex. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagstadgade tidsperioden inom ramen för vår lagstadgade informationsplikt i enlighet med artikel 6.1 c i DSGVO. Dina kontaktuppgifter kommer endast att användas för att informera dig om uppdateringar som vi är skyldiga dig och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning som krävs för respektive information.

För att behandla din beställning samarbetar vi också med följande tjänsteleverantör(er), som helt eller delvis stöder oss i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

8.2 Användning av särskilda tjänsteleverantörer för orderbehandling och hantering av beställningar

- Plentymarkets
Orderbehandlingen utförs av tjänsteleverantören "plentymarkets" (plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Namn, adress och i förekommande fall andra personuppgifter kommer att överföras till plentymarkets i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO uteslutande i syfte att behandla onlinebeställningen. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i den mån det är nödvändigt för att behandla beställningen. Närmare uppgifter om plentymarkets dataskydd och plentymarkets GmbH:s dataskyddsförklaring finns på plentymarkets webbplats "plentymarkets.eu".

8.3 Överföring av personuppgifter till leverantörer av transporttjänster

- DHL
Om leveransen av varorna utförs av transportleverantören DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till DHL i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO före leveransen av varorna för att samordna ett leveransdatum eller för att meddela om leveransen, under förutsättning att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i samband med beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till DHL för leveransändamål i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Denna information kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med DHL eller att meddela om leveransen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som anges ovan eller gentemot transportleverantören DHL.
- GLS
Om varorna levereras av transportleverantören GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Tyskland), kommer vi att lämna ut din e-postadress i enlighet med art. 6.1 a DSGVO före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransmeddelande till GLS, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessenI annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till GLS för leveransändamål i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Denna information kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med GLS eller överföra statusinformation om leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som nämns ovan eller gentemot transporttjänsteleverantören GLS.

8.4 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

- Paypal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal") som en del av betalningsförfarandet. Överföringen sker i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO och endast i den mån som det är nödvändigt för betalningsbehandlingen.
För betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om de erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, förbehåller sig PayPal rätten att göra en kreditupplysning. I detta syfte kan dina betalningsuppgifter lämnas vidare till kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din betalningsförmåga. PayPal använder resultatet av kreditprövningen i form av den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditvärdighetsinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. För mer information om dataskyddslagstiftningen, inklusive information om de kreditupplysningsföretag som används, se PayPals dataskyddsdeklaration: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.
- SOFORT
Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad "SOFORT"), till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du har tillhandahållit under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Sofort GmbH är en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras till betaltjänstleverantören SOFORT i syfte att hantera betalningar och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. Du kan få mer information om SOFORTs bestämmelser om dataskydd på följande Internetadress: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

9) Kontakta påminnelsen om betygsättning

Egen påminnelse om betygsättning (ingen avsändning genom ett kundbetygssystem)
Vi använder din e-postadress för en engångspåminnelse för att skicka in en bedömning av din beställning för det bedömningssystem vi använder, förutsatt att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige.

10) Användning av sociala medier: videor

Användning av Youtube-videor

Den här webbplatsen använder inbäddningsfunktionen Youtube för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Här används det utökade dataskyddsläget, som enligt leverantören endast utlöser lagring av användarinformation när videon/filmerna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade Youtube-videor startas använder leverantören "Youtube" cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt information från "Youtube" används dessa bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att dina uppgifter ska kopplas till din YouTube-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering utförs särskilt i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av Googles legitima intressen när det gäller visning av personaliserad reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, men du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt. Användningen av YouTube kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.
Oberoende av uppspelningen av de inbäddade videorna upprättas en anslutning till Google-nätverket varje gång denna webbplats anropas, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingar utan vårt inflytande.

Ytterligare information om dataskydd hos "Youtube" finns i Youtube användarvillkor på https://www.youtube.com/static?template=terms och i Googles dataskyddsdeklaration på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi inhämtat ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

11) Den registrerades rättigheter

11.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den angivna rättsliga grunden för respektive utövningsvillkor:

 • Rätt till information i enlighet med artikel 15 i DSGVO;
 • Rätt till rättelse enligt artikel 16 i DSGVO;
 • Rätt till radering enligt artikel 17 i DSGVO;
 • Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 18 i GDPR;
 • Rätt till information enligt artikel 19 i GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR;
 • Rätt att återkalla samtycke enligt artikel 7.3 i GDPR;
 • Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel 77 i GDPR.

11.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERORDNADE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST GÖRA INVÄNDNINGAR PÅ GRUND AV SKÄL SOM RÖR DIN SÄRSKILDA SITUATION.DU HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ GRUNDER SOM BEROR PÅ DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA I FRÅGA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA ATT BEHANDLA UPPGIFTERNA OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM LIGGER I DEN REGISTRERADES INTRESSE.OM DET FINNS SKÄL SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN RÄTT TILL INVÄNDNINGAR ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA UPPGIFTERNA I FRÅGA FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING.

12) Lagringstid för personuppgifter

Varaktigheten för lagringen av personuppgifter mäts på grundval av respektive rättslig grund, behandlingsändamålet och - om det är relevant - dessutom på grundval av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).

När personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller kvasirättsliga skyldigheter på grundval av artikel 6.1 lit. b DSGVO kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter att lagringsperioderna har löpt ut, i den mån de inte längre behövs för att fullgöra eller inleda avtalet och/eller vi inte har något berättigat intresse av att fortsätta lagra dem.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21.1 f i DSGVO. 1 DSGVO, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO ska sådana uppgifter lagras tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar enligt artikel 21.2 i DSGVO.

Om inget annat anges i den övriga informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter annars att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades på annat sätt.

Senast visad
Shopware Agentur  six-media.de