Tryck

NatureHolic GmbH 
Am Ullrichsberg 13
68309 Mannheim
Tyskland 

Tel.: 0621-43714786 (mån-fred 8-13.00 och 14-17.00)
E-post: info@garnelio.de

Du kan nå oss på följande sätt:
Telefon: 0621-43714786
WhatsApp: 01601776908
Facebook Messenger: garnelio.de
Instagram Messenger: garneliode


Registerrätt: Mannheims tingsrätt 
Registernummer: HRB 727599 

Försäljningsskattenummer enligt § 27 a lagen om omsättningsskatt: DE311591757

VD: Farschad Farhadi 

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vi är inte skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd, men är i allmänhet beredda att göra det.


Kundtjänst
Telefon: Begär ett återkallande
E-post: info@garnelio.de
WhatsApp: 01601776908
Fax: +49 (0)621 - 490775 3811

 

Mottagare: NatureHolic GmbH
IBAN: DE44 6707 0024 0066 6123 00

Bank: Deutsche Bank
BIC: DEUTDEDBMAN

KTN: 066612300
BLZ 670 700 24


Juridisk information
Ansvarig för innehållet enligt § 5 TMG / § 55 RfStV är Farschad Farhadi (adress enligt ovan)
Den information som publiceras här är uteslutande avsedd för privat bruk av våra kunder. 

Ansvarsfriskrivning:
Farschad Farhadi / Zierfische.de ansvarar inte för innehållet på länkade sidor som inte drivs av henne. Farschad Farhadi / Zierfisch.de garanterar inte och tar inte heller ansvar för fullständigheten och riktigheten av den information som tillhandahålls. De allmänna användningsvillkoren finns i AGB.

Upphovsrätt:
Innehållet på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslag. All användning utanför gränserna för upphovsrätten måste godkännas skriftligen av respektive författare eller skapare. Kopior och nedladdningar från denna webbplats får endast användas för privata, icke-kommersiella ändamål. Vi anser att tredje parts innehåll på våra sidor är tredje parts upphovsrätt och respekterar det i enlighet med detta. Detta innehåll är därför också markerat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Naturligtvis tar vi bort sådant innehåll omedelbart när vi får kännedom om eventuella överträdelser.

Senast visad
Shopware Agentur  six-media.de